Garantievoorwaarden

 

Deze bepalingen zijn bedoeld:
Voor de producten die verkocht zijn door ANDERA,
gevestigd Onder de kerk 6, 6227 BH Maastricht. De bepalingen gelden uitsluitend voor de eerste eigenaar. Hierna te noemen: koper

ANDERA geeft 10 jaar garantie

ANDERA staat garant voor een correcte materiaalkwaliteit, authentieke restauratie, verwerking en deskundige assemblage.
Voor levering worden de radiatoren onder druk getest en uitgebreid gecontroleerd.
De garantie geldt op pakkingen en/of andere afdichtingen.
Op kranen wordt geen garantie gegeven.

Koper dient bij ANDERA een garantieclaim op de volgende wijze in:
• ANDERA wordt door koper schriftelijk (e-mail) op de hoogte gebracht van defecten of gebreken van de gekochte en in gebruik zijnde radiator.
Kopie van het aankoopbewijs meesturen.
Foto’s van de defecte radiator alsmede van de lekkage plaats moeten meegezonden worden, alsmede van het tinnen Andera label.
Een gescheurd element valt niet onder de garantie, maar kan wel aangeboden worden tot vervanging, zulks ter beoordeling van ANDERA. In overleg met koper wordt een reparatieprijs afgesproken.

• Na overleg wordt het defecte artikel door koper aan ANDERA ter beoordeling aangeboden.
De bijbehorende verzendkosten van koper naar ANDERA komen voor rekening van koper.
Bij het te beoordelen artikel voegt koper het garantiecertificaat.
Zonder kopie aankoopnota (e-mail) en garantiecertificaat wordt geen garantieclaim in behandeling genomen.
Tevens wordt door ANDERA geen beslissing genomen over de eventuele oplossing van schade of anders dan na overleg met de klant.
Voorbeeld: koper kan niet bij het indienen van de garantieclaim eisen dat er eerst een nieuw product wordt opgezonden en dat hij daarna het defecte artikel aan verkoper opstuurt.

• Indien ANDERA het artikel heeft ontvangen spant zij zich in, koper z.s.m. de uitslag mee te delen over de garantieclaim.
Na controle en test wordt door ANDERA besloten of de radiator te repareren is of tot een andere oplossing moet worden overgegaan. ANDERA licht de klant hier zo spoedig mogelijk over in.
Na herstel wordt de radiator aan koper voor diens rekening toegezonden.
Indien herstel niet meer mogelijk is, wordt in overleg met koper een oplossing gezocht.

Van garantie uitgesloten zijn:
* Corrosieschade, roest
* lakschade
* Kranen
* Schade die ontstaat door ondeskundige of onoordeelkundige montage.
* Chemische of mechanische inwerkingen tijdens transport, opslag, aansluiting, ondeskundige reparatie (niet ANDERA) of aansluiting.
* Ondeskundige behandeling, onoordeelkundige bevestiging ,onvoldoende onderhoud, alsmede schade door gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen.

ANDERA is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door lekkage of voor ander soortige gevolgschade.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet beslist ANDERA.
Echter ANDERA zal zich inzetten om met koper tot een voor beiden aanvaardbare oplossing te komen.

Wijzigingen voorbehouden.

bekijk hier onze antieke motief vloertegels